Ogólne warunki gwarancji

Przewodnim celem jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu naszej firmy. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych oraz własne magazyny co zapewnia wysoką dostępność towaru. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Jednakże zdajemy sobie sprawę, że sprzęt może ulec uszkodzeniu, dlatego uruchomiliśmy specjalny portal reklamacyjny, który szybko pomaga naszym klientom w usunięciu problemów. Już na etapie składania reklamacji udaje się znaleźć rozwiązanie.

Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.

5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie www.kma-maszyny.pl/regulamin oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.

6. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

7. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

8. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.

9. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
9.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
9.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
9.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
9.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
9.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
9.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

10. Gwarancja nie obejmuje:
10.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, itp.
10.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
10.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
10.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)

11. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

12. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

13. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Regulamin

Odcienie kolorów produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

  • strony internetowej,
  • zamówienia złożonego e-mail lub telefonicznie.  

Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy.
8. Na zakup wszystkich maszyn obowiązuje 50% zadatek. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem, ale nie zależnym od nas.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od firmy np.:

  • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
  • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. Mogą być również ustalane indywidualnie.
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu uregulowania zapłaty.
13.
Wyładunek dostarczonych towarów we wskazanym przez klienta miejscu leży po jego stronie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

16. Ceny podane na stronie są cenami netto.

17. Do ceny produktu należy doliczyć koszt wysyłki ustalany indywidualnie ze sprzedawcą.

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. W swojej ofercie posiadamy maszyny, które sprzedaje na indywidualne zamówienie (zamówienie pod klienta)
3. Jesteśmy dystrybutorem  maszyn nie producentem – tzn. iż z przyczyn nie zależnych od nas może nastąpić odmówienie dostarczenia maszyn – odmówienie jest zależne od naszych dostawców, producentów.
4. Czas produkcji maszyn na indywidualne zamówienie może ulec wydłużeniu lub skróceniu z przyczyn nie zależnych od nas.

5. Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary oraz ich kompletność w chwili otrzymania. Wady widoczne i oczywiste Kupujący składa na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie uznane. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru. Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
6. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Maszyny używane

Dane techniczne i zdjęcia maszyn używanych mogą różnić się od stanu faktycznego. Przed zakupem należy zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać oględzin maszyny. Maszyny używane są sprzedawane bez gwarancji. Zakup maszyn używanych oznacza akceptację regulaminu.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. "o prawach konsument" konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność do firmy na adres serwis@kma-maszyny.pl. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy wysyłając e-maila na adres: biuro@kma-maszyny.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy KMA Group ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem sprzedającego klient traci prawo gwarancji.

Cookies, dane eksploatacyjne i remarketing.

1. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Usługodawca Sklepu Internetowego korzysta w ramach usługi Google Adwords z remarketingu (reklamy behawioralnej) dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Reklamy behawioralne również korzystają z plików typu cookie (tracking cookie) i oparte są na obserwacji zachowań odwiedzających Sklep Internetowy przez pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe, wytwarzanie treści internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 01 stycznia 2010r.